Foto's

Slide 1

"In de jaren zestig waren een aantal Gentse bedrijven op zoek naar buitenlandse arbeiders die bereid waren om zwaar en gevaarlijk werk te verrichten. De bekendste zijn wellicht de textiel bedrijven Union Contonnière en AKZO Fabelta, en het metaalbedrijf ACEC." p. 14

Slide 1

"De Turkse en Maghrebijnse winkels, verenigingen en andere instituties blijven wel bestaan. Ze zijn nu echter niet meer louter op de eigen groep gericht." p. 126

Slide 1

"Doordat verschillende buurten andere types van woningen herbergen, vertalen deze etnische verschillen in financiële slagkracht zich in etnisch segregatie." p. 55

Slide 1

"Het overbruggen van de etnische barrières is één van de grote uitdagingen voor de toekomst." p. 131

Slide 1

“Wie waar woont zegt iets over de alledaagse leefwereld: leven migranten onder elkaar in verarmde buurten? Of zijn ze verspreid over de ganse stad?” p. 8

Slide 1

“Armere buurten hebben vaak af te rekenen met negatieve stereotypen, zeker wanneer er ook veel etnische minderheden wonen. Zoals de meeste stereotypen zijn deze vooroordelen sterk overdreven.” p. 57-58

Slide 1

“Onder de Slowaakse en Bulgaarse Gentenaars bevinden er zich veel Roma. Onder de parapluterm van ‘Roma’ gaan echter grote verschillen schuil.” p. 27

Slide 1

“Het grote verschil met de fase van de etnische enclaves is dat de etnische groepen ingebed zijn in het grotere geheel van de samenleving en niet langer een gesloten wereld op zich vormen.” p. 23

Slide 1

“De etnische verenigingen en media blijven ook bestaan omdat men de banden met hun afkomst en hun migratiegeschiedenis niet wilt doorknippen.” p. 23

Example Frame

Foto's door Jens Verlinde