De auteurs

Pieter-Paul Verhaeghe is historicus en socioloog en onderzoekt de maatschappelijke positie van etnische minderheden aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. In 2011 was hij gastonderzoeker aan de University of Manchester. Verder schrijft hij geregeld voor de denktank Poliargus. Hij publiceerde reeds in verschillende nationale en internationale tijdschriften, waaronder Social Science & Medicine, European Sociological Review, Field Methods, Journal of Urban Affairs, Tijdschrift voor Sociologie en Health & Place. Onlangs stond hij met een analyse van de Gentse etnische diversiteit in Knack en Tiens Tiens.

Blog Pieter-Paul

Contacteer Pieter-Paul | Telefoon: 0473865375

Koen Van der Bracht is historicus en socioloog en onderzoekt de huwelijkspatronen en religiositeit van etnische minderheden in Europa aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Hij won in 2012 de Acco prijs voor beste scriptie in de Sociologie. Hij publiceerde reeds in verschillende nationale en internationale tijdschriften, zoals International Migration, Ethnic and Racial Studies en het Tijdschrift voor Sociologie.

Contacteer Koen

Bart Van de Putte is historicus en professor in de sociologie aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Hij bestudeert sociaaldemografische veranderingen doorheen de tijd. Hij doceert er ook de vakken ‘Sociologie’, ‘Migratie en integratie’ en ‘Sociale verandering’. Hij was reeds voor verschillende periodes gastonderzoeker aan de Lund University in Zweden. Eerder publiceerde hij in verschillende internationale tijdschriften, waaronder Economic History Review, Continuity and Change, Journal of Marriage and Family, en The History of the Family.

Contacteer Bart